top of page

Mağaza Politikası

Müşteri Hizmetleri ve Aydınlatma metni

MÜŞTERİ HİZMETLERİ METNİ:

 müşteri hizmetlerimiz siz değerli müşterilerimizin alışveriş esnasında oluşabilecek hertürlü problemi,sorusu,sorunu vb... konular için yardımcı ve yönlendirici olması üzerine kurulmuştur canlı destek kanalımızdan yada sitemizde bulunan iletişim adreslerimizden hertürlü soru,öneri vb... durumlar için sizin iletişim kurabilmeniz adına hazır şekilde beklemektedirler...

E-Ticaret Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri Sorumlusu; `MUSTAFA ENES TAŞCI . ŞTİ.` (kısaca `MET`) olup, işbu aydınlatma metni ile 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca `müşterilere` yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.   

TANIMLAR

E-Ticaret: Ticaretin (ürün/mal/hizmet alışverişi) elektronik (internet) ortamda yapılması,

Kimlik: Ad Soyad ve TC Kimlik No`yu ifade eder.

İletişim: Müşteri tarafından kendi isteği ile verilen telefon, e-posta ve açık adresi ifade eder.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf ve çağrı merkezi ses kayıtları vb.

 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Müşteri İşlem: Fatura, sipariş bilgisi, banka hesap bilgileri, talep, şikayet, öneri ve benzeri bilgileri ifade eder.

İşlem Güvenliği: İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Kullanıcı Bilgileri (Username), Kullanıcı Yetki/Erişim Bilgileri (User Permission), IP Adresi Bilgileri ve internet erişim logları,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler ve benzeri bilgiler,

Politika: Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve İmha Politikası.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanı ifade eder.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

İşyerimiz ile E-Ticari faaliyetinde bulunan gerçek kişi müşterilerimizin,  kimlik, telefon, adres, e-posta,  işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem ve hukuki işlem verileriniz işlenmektedir.

VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, E-Ticaret faaliyetleri kapsamında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları, sözleşmeler,  bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, müşteri talep ve işlem belgeleri, web sitesi, telefon, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin 5. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Mali Mevzuat, Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı, Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ticari faaliyet, sözleşmenin ifası, hak tahsisi, kullanılması ve korunması hukuki sebepleri kapsamında ve ürün/mal/hizmet satış ve satış sonrası hizmetlerin verilebilmesi için (Tüketici hakları), KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir. Konu verilerinizden açık rıza gerektiren işleme şartlarında ayrıca tarafınızdan onay istenecektir.

Gizlilik ve Güvenlik

Web sitemize girdiğiniz veya bize başka yollarla sunduğunuz tüm bilgileri alır, toplar ve depolarız. Bunun yanı sıra, bilgisayarınızı İnternete bağlamak için kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresini, giriş, e-posta adresi, şifre, bilgisayar ve bağlantı bilgilerini ve satın alma geçmişi bilgilerini de toplarız. Sayfa yanıt süreleri, belirli sayfalara olan ziyaretinizin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri ve sayfadan ayrılmak için kullanılan yöntemler de dahil olmak üzere oturum bilgileri ölçmek ve toplamak için yazılım araçları kullanabiliriz. Ayrıca kişisel olarak tanınmanıza sebep olabilecek bilgiler (isim, e-posta, şifre ve iletişim bilgileri de dahil); ödeme ayrıntıları (kredi kartı bilgileri de dahil), yorumlar, geri bildirimler, ürün incelemeleri, öneriler ve kişisel profiliniz gibi bilgilerinizi de toplarız.
FAKAT tüm bu depolanan veriler KVKK gereğince şifreli olarak saklanır ve muhafaza edilir. tarafımızca güvence altına alınır.

Ödeme  Yöntemleri

- Kredi / Banka Kartları
- İYZİCO
- Havale-Eft

Ödeme Yöntemleri
bottom of page